Ministerstvo vnitra řeklo, co Ukrajinci v zemi musí udělat - Nejlepší práce pro vás
Požádejte o zavolání

Ministerstvo vnitra řeklo, co by Ukrajinci v zemi měli dělat

Pokud máte platné povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, pak v případě obnovení musíte postupovat standardním způsobem:

Pokud vaše povolení k pobytu (bezvízový režim/schengenské vízum/sezónní vízum/zvláštní pracovní vízum) v ČR vyprší za méně než 14 dní a pokud se nemůžete vrátit na Ukrajinu z důvodu vojenského konfliktu, musíte se dostavit do kanceláře HCDM .

Vzhledem k aktuálnímu konfliktu je možné žádat o konkrétní typ dlouhodobého víza. Pokud máte pracovní povolení, můžete pokračovat v práci.

Důležité!

Neměli byste se hlásit na oddělení IMDM dříve než ve stanoveném termínu, protože žádost nebude zpracována.
Pokud nemáte platné povolení k pobytu na území ČR, musíte kontaktovat Policii ČR (oddělení cizinecké policie).

Musím uzavřít zdravotní pojištění?

Ano. Chcete-li zůstat v České republice, musíte mít zdravotní pojištění. Pokud jste zaměstnaní, jste ze zákona pojištěni z veřejného zdravotního pojištění.

Pokud nepracujete v ČR, musíte mít vlastní pojištění (v současnosti pouze pVZP).

Máte na Ukrajině rodinné příslušníky nebo blízké, kteří se potřebují přestěhovat do České republiky?
Občané Ukrajiny mohou vstoupit do České republiky bez víza, ale pouze na základě platného biometrického pasu a na dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoliv 180denním období.

Důležité!

Na dobu bezvízového pobytu je nutné uzavřít cestovní zdravotní pojištění (sjednáte i online).
Povinností každého cizince přijíždějícího do ČR je přihlásit se na Policii ČR (v případě ubytování v hotelích či jiných ubytovacích zařízeních tato povinnost přechází na majitele zařízení). Doporučujeme ověřit, zda to pronajímatel nebo hotel skutečně provedl.

Pokud žádáte na ambasádě:
Pokud jste již požádali o povolení k dlouhodobému pobytu, můžete tento proces absolvovat v České republice. Jakmile bude o vašem případu rozhodnuto, budete muset navštívit kancelář PHDM.

Pokud jste požádali o dlouhodobé vízum, lze toto vízum získat na uvedeném velvyslanectví, které bude k dispozici v době uzavření ambasád na Ukrajině. Více informací naleznete na webu ambasády.

Informace budeme sledovat