V noci na 27. března přejde Česká republika na letní čas - Best Work For You
Požádejte o zavolání

V noci na 27. března přejde Česko na letní čas

V noci na neděli 27. března přejde Česká republika spolu s většinou evropských zemí na letní čas. Přesně ve 02:00 se ručičky hodin posunou o hodinu dopředu.

Na počítačích, chytrých telefonech a dalších moderních zařízeních proběhne nastavení automaticky. Na mechanických hodinkách se budou muset ručičky překládat ručně.

Zajímavost: pro pohodlné zapamatování pořadí pohybu hodinových ručiček existuje mnemotechnické pravidlo pro první písmena: "BB - vpřed na jaře, OO - zpět na podzim."

Všimněte si, že systém letního a zimního času v Evropě byl zaveden během první světové války, aby se šetřila elektřina efektivnějším využíváním denních hodin. Dnes je však překlad šipek kritizován lékaři po celém světě, protože narušuje lidský biorytmus. Jak navíc poznamenal Ladislav Krzhizh, zástupce české energetické společnosti ČEZ, přechod na letní a zimní čas nemá na spotřebu elektřiny žádný vliv.

Připomeňme, že na podzim roku 2018 Evropská komise navrhla upustit od střídání hodin s tím, že jednotlivé země EU si budou moci samostatně zvolit, jaký čas budou trvale žít. Členské státy EU iniciativu podpořily, ale proces se zpozdil kvůli koronaviru a vnitřním byrokratickým potížím. Původně se plánovalo upustit od změny hodin v roce 2020, poté v roce 2021, ale ani to země do tohoto data nestihly. Nyní byla diskuse omezena a EU se k ní v nejbližší době neplánuje vrátit. Vláda ČR loni schválila zákon, podle kterého bude přechod na zimní a letní čas v republice pokračovat minimálně dalších pět let.

Zdroj: vinegret.cz