1. Date prelucrate

1.1. Nu colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal utilizând Site-ul.

1.2. Toate datele colectate pe Site sunt furnizate și primite într-o formă anonimizată (denumite în continuare „Date anonime”).

1.3. Datele anonime includ următoarele informații care nu vă identifică:

1.3.1. Informații pe care le furnizați despre dvs. pe cont propriu folosind formulare online și module de program ale Site-ului, inclusiv numele sau numărul de telefon și/sau adresa de e-mail.

1.3.2. Date care sunt transferate într-o formă anonimizată în modul automat, în funcție de setările software-ului pe care îl utilizați.

1.4. Administrația are dreptul de a stabili cerințe pentru componența Datelor Impersonale ale Utilizatorului care sunt colectate folosind Site-ul.

1.5. Dacă anumite informații nu sunt marcate ca obligatorii, furnizarea sau dezvăluirea acestora este efectuată de către Utilizator la propria discreție și din proprie inițiativă.

1.6. Administrația nu verifică acuratețea datelor furnizate și dacă Utilizatorul are consimțământul necesar pentru prelucrarea acestora în conformitate cu această Politică, considerând că Utilizatorul acționează cu bună-credință, prudent și depune toate eforturile pentru a menține aceste informații la zi și obține toate acordurile necesare pentru utilizarea acestuia.

1.7. Recunoașteți și acceptați posibilitatea de a utiliza software terță parte pe Site, în urma căruia astfel de părți pot primi și transmite datele specificate în clauza 1.3 într-o formă anonimizată.Exemplu! Software-ul specificat al terților include sisteme de colectare a statisticilor privind vizitele Google Analytics și Yandex.Metrika.

1.8. Compoziția și condițiile pentru colectarea datelor anonimizate folosind software-ul terților sunt determinate direct de deținătorii drepturilor de autor și pot include:

  • datele browserului (tip, versiune, cookie);
  • datele dispozitivului și locația acestuia;
  • datele sistemului de operare (tip, versiune, rezoluție ecran);
  • date solicitate (ora, sursa de trimitere, adresa IP).

1.9. Administrația nu este responsabilă pentru procedura de utilizare a Datelor anonime ale utilizatorului de către terți.

2. Scopurile prelucrării datelor

2.1. Administrația utilizează datele în următoarele scopuri:

2.1.1. Prelucrarea cererilor primite și comunicarea cu Utilizatorul;

2.1.2. Servicii de informare, inclusiv distribuție de materiale publicitare și informaționale;

2.1.3. Efectuarea cercetărilor de marketing, statistice și de altă natură;

2.1.4. Direcționarea materialelor publicitare de pe Site.

3. Cerințe de protecție a datelor

3.1. Administrația stochează datele și asigură protecția acestora împotriva accesului și distribuirii neautorizate în conformitate cu regulile și reglementările interne.

3.2. Confidențialitatea este menținută cu privire la datele primite, cu excepția cazului în care acestea sunt făcute publice de către Utilizator, precum și atunci când tehnologiile și software-ul terților utilizate pe Site sau setările software-ului utilizat de către Utilizator prevăd un schimb deschis. cu aceste persoane și/sau alți participanți și utilizatori ai Internetului.

3.3. Pentru a îmbunătăți calitatea muncii, Administrația are dreptul de a stoca fișiere jurnal privind acțiunile efectuate de Utilizator ca parte a utilizării Site-ului timp de 1 (Un) an.

4. Transfer de date

4.1. Administrația are dreptul de a transfera date către terți în următoarele cazuri:

  • Utilizatorul și-a exprimat consimțământul pentru astfel de acțiuni, inclusiv cazurile în care Utilizatorul utilizează setările software-ului utilizat, care nu restricționează furnizarea anumitor informații;
  • Transferul este necesar ca parte a utilizării de către Utilizator a funcționalității Site-ului;
  • Transferul este necesar în conformitate cu scopurile prelucrării datelor;
  • În legătură cu transferul Site-ului în posesia, utilizarea sau proprietatea unui astfel de terț;
  • La cererea unei instanțe judecătorești sau a altui organ de stat abilitat, în cadrul procedurii stabilite de lege;
  • Pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale Administrației în legătură cu încălcările comise de Utilizator.

5. Modificări ale Politicii de confidențialitate

5.1. Această Politică poate fi modificată sau reziliată de către Administrație în mod unilateral, fără notificare prealabilă a Utilizatorului. Noua versiune a Politicii intră în vigoare din momentul în care este postată pe Site, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii prevede altfel.

5.2. Versiunea actuală a Politicii se află pe site-ul de internet la adresa http://bestwork4you.cz/privacy-policy/