1. Оброблювані дані

1.1. Ми не здійснюємо збирання ваших персональних даних з використанням Сайту.

1.2. Усі дані, що збираються на Сайті, надаються та приймаються у знеособленій формі (далі – «Знеособлені дані»).

1.3. Знеособлені дані містять такі відомості, які не дозволяють вас ідентифікувати:

1.3.1. Інформацію, яку ви надаєте про себе самостійно з використанням онлайн-форм та програмних модулів Сайту, включаючи ім'я або номер телефону та/або адресу електронної пошти.

1.3.2. Дані, що передаються в знеособленому вигляді в автоматичному режимі залежно від настройок програмного забезпечення, що використовується.

1.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу Обезличених даних Користувача, які збираються використанням Сайту.

1.5. Якщо певна інформація не позначена як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд і з власної ініціативи.

1.6. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданих даних та наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політики, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно та докладає всіх необхідних зусиль до підтримки такої інформації в актуальному стані та отримання всіх необхідних згод на її використання. .

1.7. Ви усвідомлюєте та приймаєте можливість використання на Сайті програмного забезпечення третіх осіб, внаслідок чого такі особи можуть отримувати та передавати зазначені у п.1.3 дані у знеособленому вигляді.Приклад! До зазначеного програмного забезпечення третіх осіб належать системи збору статистики відвідувань Google Analytics та Яндекс.Метрика.

1.8. Склад та умови збору знеособлених даних з використанням програмного забезпечення третіх осіб визначаються безпосередньо їх правовласниками та можуть включати:

  • дані браузера (тип, версія, cookie);
  • дані пристрої та місце його становища;
  • дані операційної системи (тип, версія, роздільна здатність екрана);
  • дані запиту (час, джерело переходу, IP-адреса).

1.9. Адміністрація не несе відповідальності за порядок використання Знеособлених даних Користувача третіми особами.

2. Цілі обробки даних

2.1. Адміністрація використовує дані з таких цілей:

2.1.1. Обробка запитів, що надходять, та зв'язку з Користувачем;

2.1.2. Інформаційне обслуговування, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;

2.1.3. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;

2.1.4. Таргетування рекламних матеріалів на сайті.

3. Вимоги до захисту даних

3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних та забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу та розповсюдження відповідно до внутрішніх правил та регламентів.

3.2. Щодо отриманих даних зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли вони зроблені Користувачем загальнодоступними, а також коли технології та програмне забезпечення третіх осіб, що використовуються на Сайті, або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін з даними особами та/або іншими учасниками та користувачами мережі Інтернет .

3.3. З метою підвищення якості роботи Адміністрація має право зберігати лог-файли про дії, вчинені Користувачем у рамках використання Сайту протягом 1 (Одного) року.

4. Передача даних

4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам у таких випадках:

  • Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;
  • Передача необхідна у межах використання Користувачем функціональних можливостей Сайту;
  • Передача потрібна відповідно до цілей обробки даних;
  • У зв'язку з передачею Сайту у володіння, користування або власність такої третьої особи;
  • За запитом суду чи іншого уповноваженого державного органу у межах встановленої законодавством процедури;
  • Для захисту прав та законних інтересів Адміністрації у зв'язку із допущеними Користувачем порушеннями.

5. Зміна Політики конфіденційності

5.1. Ця Політика може бути змінена або припинена адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

5.2. Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті в Інтернеті за адресою http://bestwork4you.cz/privacy-policy/