Výše mezd pro zahraniční pracovníky v ČR. Kolik si můžete vydělat v České republice? - Nejlepší práce pro vás
Požádejte o zavolání

Výše mezd pro zahraniční pracovníky v ČR. Kolik si můžete vydělat v České republice?

Občané zemí SNS se každoročně vydávají do Evropy, aby našli lépe placenou práci než ve své domovině. Často je konečnou destinací Česká republika, protože tato země má stabilní ekonomiku, silnou infrastrukturu a příznivé klimatické podmínky. Je zde velmi rozvinutý průmysl v oblastech strojírenství, chemie, hutnictví železa, elektrotechniky, potravinářství, stavebnictví a služeb. 

Oficiální plat v České republice je v roce 2022 jeden z nejvyšších ve srovnání se všemi zeměmi východoevropského regionu. Průměrný plat v ČR byl na konci loňského roku 1230 eur, což je o 8 % více než loni.

<strong>Výše mezd pro zahraniční pracovníky v ČR. Kolik si můžete vydělat v České republice?</strong> 1

Průměrná mzda v ČR podle odbornosti

Většina pracovníků v zemi pobírá v průměru příjem 17 221–65 753 korun. Muži mají vyšší výdělky. Ty činí zhruba 36 792 korun, ženy pak 31 720 korun. Plat závisí na několika faktorech:

 • speciality;
 • Zkušenosti;
 • kvalifikace;
 • hospodářský průmysl a region.

Pokud zaměstnanec ovládá český jazyk, pak se může ucházet o lépe placenou profesi.

V České republice byl v době roku 2022 zaznamenán nejrychlejší růst průměrných mezd zaměstnanců v IT sektoru, řadí se sem i inženýři a bankéři. Tradičně nejvyšší platy mají top manažeři a manažerské společnosti. Jejich měsíční plat je v průměru 7500 eur. 

V Česku si číšníci vydělají asi 10 000-20 000 korun, stavaři v průměru 24 000 korun, hospodyně platí 16 000 korun. Pokud vezmeme v úvahu lépe placené pozice, pak stojí za zmínku finanční a pojišťovací pracovníci, jejichž plat je v průměru 55 234 korun, horníci dostávají asi 32 591 korun měsíčně.  

Jak se počítají mzdy v ČR

Plat v České republice lze vypočítat několika způsoby:

 • systém hodinové mzdy - zaměstnanec dostává za každou odpracovanou hodinu;
 • úkolová práce - stanovená pevná částka mzdy, kterou zaměstnavatel vyplácí po určitou dobu. Výše platby je dohodnuta předem;
 • systém vyplácení paušálních odměn - fixní mzda s možností získat příspěvek ve formě odměny za předčasné dokončení konkrétního množství práce.

Každý zaměstnanec má právo na den volna nebo příplatek. Osvobození od práce se uděluje ve výši zpracování a musí být využito do 3 měsíců. Pokud zaměstnavatel neposkytne volno, musí doplatit ve výši 25% z minimální mzdy za vykonanou práci. 

Příplatky ve výši 10% jsou splatné, pokud zaměstnanec nastoupil do práce na noční směnu. Stejná výše příplatků náleží za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdraví nebezpečném prostředí.  

<strong>Výše mezd pro zahraniční pracovníky v ČR. Kolik si můžete vydělat v České republice?</strong> 2

Který region platí více?

Než vyrazíte do ČR za prací, musíte si jasně definovat místo bydliště, abyste to měli co nejblíže k pracovišti. Chcete-li to provést, musíte pochopit, ve kterém regionu je výhodnější najít práci. 

Největší výdělky nabízí Středočeský kraj, kde se nachází hlavní město země Praha. Plzeňský kraj je ložiskem uhlí, stavebního kamene, ale i hornin jako je jíl a vápenec. Více než 50% jeho území je věnováno zemědělství. Tento region potřebuje pracovní sílu na zemědělské půdě.  

Pro cizince je výhodný Jihočeský kraj. Zde se zabývají zpracovatelským průmyslem a zemědělstvím. V tomto regionu je poptávka po pracovní síle vždy v různých podnicích a farmách. Správním centrem Jihočeského kraje je město Brno, které je uznáváno jako centrum vědy a obchodu.

<strong>Výše mezd pro zahraniční pracovníky v ČR. Kolik si můžete vydělat v České republice?</strong> 3

Žádané profese

Zahraniční pracovníci nejčastěji hledají pracovní příležitosti v oblasti:

 • logistika;
 • strojírenství;
 • informační technologie;
 • těžký průmysl;
 • lék;
 • konstrukce.

Při ucházení se o práci ve výše uvedených oblastech nejsou pracovní zkušenosti až tak důležité. Stačí středoškolské vzdělání a chuť plnit úkoly. Zahraniční pracovníci často zastávají takové pozice: kuchař, číšník, uklízeč, řidič, ostraha, svářeč, elektrikář. 

Weby se zaměstnáním v ČR jsou zaplněné velkým množstvím nabídek, takže když chcete, práci si vždy najdete. Zde je důležité být opatrný, protože na trhu práce je spousta podvodníků. Dokumenty je lepší vyhotovovat prostřednictvím speciálních licenčních agentur ČR. Pro hledání práce se také doporučuje využít oficiální pracovní stránky vaší země, které poskytují legální volná místa v zahraničí. Člověku, který získá práci nelegálně, hrozí vyhoštění a pokuta. V některých případech může být stanoven zákaz vstupu do zemí EU. 

Další nevýhodou nelegální práce je, že zaměstnavatel nezaplatí ošetření v případě zranění podřízeného. Spolupráce s bezohlednými agenturami nebo nezávislé hledání zaměstnání může vést k vážným následkům - člověk zůstane bez peněz, práce a zdraví. 

<strong>Výše mezd pro zahraniční pracovníky v ČR. Kolik si můžete vydělat v České republice?</strong> 4

Závěr

Česká republika je malá země s dobře rozvinutou ekonomikou a těžce pracujícím obyvatelstvem. Pokud si vyberete Českou republiku jako zemi pro vydělávání peněz, pak musíte pochopit, že musíte skutečně pracovat. Zaměstnanec se musí připravit i na to, že bude muset chodit na noční směny, mít nepravidelný rozvrh. Pozitivní je, že za svědomitou práci je v České republice zajištěna slušná mzda. Navíc je zde dobrá životní úroveň s pohodlnými cenami za jídlo a účty za energie. Náklady na pronájem bydlení jsou přibližně stejné jako na Ukrajině.  

Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím můžeme konstatovat, že v České republice je reálné pobírat slušné výdělky, mít čas na rekreaci a zábavu. Mzdy v České republice umožňují zaměstnancům alespoň jednou ročně odjet na dovolenou a důstojně strávit volný čas.    

Zaměstnanost v ČRBestWork4You