Zaměstnání v České republice – nejlepší práce pro vás
Požádejte o zavolání

Zaměstnanost v ČR

Pro cizince je Česká republika atraktivní zemí. Je vybrán pro pohodlné životní podmínky, stabilní ceny a vysoké platy. Značný příliv migrantů ze sousedních zemí ztěžuje hledání volných pracovních míst v České republice v některých odvětvích. Postup při hledání zaměstnání v zemi je přitom jedním z nejjednodušších v Evropě. Aby bylo hledání práce v neznámém prostředí efektivní, je třeba vzít v úvahu několik faktorů. 

<strong>Zaměstnanost v ČR</strong> 1
Nejlepší práce 4 You

Трудоустройство в Чехии – Кого ищут работодатели

Česká republika má dobře rozvinutý průmysl – strojírenský, lehký, chemický a potravinářský. V těchto odvětvích jsou proto otevřena volná pracovní místa v ČR pro jejich občany i pro cizince. Na zaměstnání v zemědělství nebo v těžebním průmyslu se nevyplatí čekat. Zaměstnavatelé hledají mezi uchazeči zástupce těchto specializací: 

 • zaměstnanci IT sféry všech směrů;
 • technologové chemického a metalurgického průmyslu;
 • zdravotnický personál - sestry a lékaři úzkého profilu;
 • učitelé cizích jazyků;
 • inženýři různých oborů;
 • specialisté na bankovní sektor;
 • opraváři a stavební dělníci;
 • specialisté na komunitní služby;
 • zaměstnanci restauračních a hotelových komplexů.

Vysoká kvalifikace zaměstnance zajišťuje dobrou úroveň ohodnocení. Proto je první věcí, kterou je třeba při řešení otázky zaměstnání udělat, potvrdit úroveň vzdělání v oboru. Navíc, pokud je součástí aktivity komunikace, je znalost českého jazyka nepostradatelná. Úroveň jazykových znalostí musí být potvrzena příslušným certifikátem. Nestačí mít diplom ve vysoce kvalifikované specializaci, protože pro jeho uznání budete muset projít nostrifikační procedurou. Zdravotníci podléhají dodatečným kontrolám ve speciální státní instituci, protože na lékaře jsou v zemi kladeny vysoké požadavky. 

<strong>Zaměstnanost v ČR</strong> 2
Práce v ČR

Fyzická práce v České republice představuje značnou zátěž, proto se kandidáti musí odlišovat vytrvalostí a výborným zdravím. Pro získání volného místa je výhodou praxe na obdobné pozici. 

Kde hledat práci v ČR

Stejně jako ve většině evropských zemí i v České republice existuje mnoho služeb pro vyhledání aktuálních volných pracovních míst - pro domácího uchazeče i pro cizince. Pokud nehovoříme o jedinečné specialitě, která je pozvána k osobní práci, pak zaměstnavatel bude hledat zaměstnance přesně na hromadných stránkách. Informace o díle jsou poskytovány na speciálních webových stránkách a v médiích. Úspěšně fungují i zprostředkovatelské agentury, jejichž služeb je možné využít předem. Sledují volná místa v ČR a informují o nich uchazeče před příjezdem do země. Tato služba je samozřejmě placena uchazečem o práci, ale spolehlivý zprostředkovatel provádí obrovský objem vyhledávání místo uchazeče. A jelikož je v ČR problematika otevření volné pozice poměrně zdlouhavá a trvá zhruba měsíc, pak je využití služeb agentury tím nejlepším řešením pro ty, kteří se plánují přestěhovat. 

<strong>Zaměstnanost v ČR</strong> 3
Práce v ČR

V případě neplánovaného odjezdu si budete muset hledat práci přímo v zemi. V České republice jsou všechna volná místa evidována na odboru zaměstnanosti a teprve poté se stávají veřejnými. Všechny související záležitosti týkající se hledání bydlení, lékařské péče a sociálních záruk by měly být rovněž svěřeny oficiálním strukturám. To zaručuje výplatu vydělaných peněz, daní a zákonnosti pracovní činnosti. Je dobré, pokud má zájemce v zemi známé, kteří mu mohou doporučit důvěryhodné zprostředkovatele náboru. Pokud mezi ně nepatříte, hledejte diasporu, obraťte se na oficiální či neformální sdružení. 

Jaké jsou výhody zaměstnání v ČR

Česká republika je trvale se rozvíjející zemí se silnou ekonomikou a občany dodržujícími zákony. Každý Čech má jistotu, že zaplacené daně zaručují sociální výhody všem. Z tohoto důvodu úřady nepřestávají s nelegálními přistěhovalci bojovat a podnikají kroky k přilákání zaměstnavatelů k oficiálnímu zaměstnávání migrantů. 

Bez ohledu na formu vlastnictví zaručují podniky zaměstnancům stejná práva. Vzhledem k tomu, že nedodržování pracovních zákonů je přísně postihováno zákonem, je mnohem výhodnější najímat uchazeče o zaměstnání legálně. Pro vysoce kvalifikované hostující specialisty existuje dokonce norma zákona, která stanovuje plat 1,5krát vyšší než u Čechů. Mezi další významné výhody formálního zaměstnání patří:

 • sociální záruky - poskytování dnů volna, dovolené a nemocenské zaměstnanci;
 • možnost realizovat kariérní růst v oboru činnosti, ve kterém je uchazeč o volné pracovní místo kompetentní;
 • přiměřené úrovně platů za volná místa, která nevyžadují školení;
 • dostupné bydlení a vynikající infrastruktura;
 • dodržování pracovních práv najatých pracovníků;
 • zdravotní pojištění.

České pracovní právo chrání všechny pracovníky bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost. To dává pocit stability, i když jste mimo domov. Každý, koho láká vyspělá země se slušnou životní úrovní, by se měl pokusit najít si v Česku vhodnou práci a založit ve svém životě novou stránku. 

vyhlídky

<strong>Zaměstnanost v ČR</strong> 4
Práce v ČR

Češi jsou pověstní svou pohostinností a otevřeností. Proto jsou připraveni pomoci každému návštěvníkovi přizpůsobit se ve své zemi. A přestože proud pracovních migrantů v Česku nikdy nevysychá, domorodci je nepovažují za konkurenty na trhu práce. Vysvětluje to nechuť samotných Čechů k fyzické a málo kvalifikované práci, s čímž migranti rádi souhlasí. Získání pracovního povolení nějakou dobu trvá, i když to není tak složité jako v jiných zemích EU. 

Návštěvníkům je k dispozici několik možností zaměstnání v závislosti na úrovni dovedností. Liší se postupem při ucházení se o zaměstnání. Některé speciality vyžadují zvláštní povolení, která vydávají úřady. 

Stěhování do České republiky je reálné jak pro jednotlivce, tak pro celou rodinu. Navíc ti migranti, jejichž blízcí příbuzní již v zemi pracují nebo získali pracovní povolení, mají přístup ke zjednodušeným postupům zaměstnávání. Promyšlená infrastruktura sídel přispívá k pohodlnému životu rodin s dětmi i starších párů – nikomu není odepřen přístup do školek, škol a zdravotnických zařízení. Vzdělávání v ČR ve státních vzdělávacích institucích je pro všechny bezplatné. Každý může v naléhavých případech získat lékařskou pomoc, ale konzultace je selektivní. Jazyková bariéra může zpočátku vzniknout, ale lze ji překonat díky kurzům češtiny a živé komunikaci. Mnoho zaměstnavatelů velkých podniků s vysokým procentem zaměstnaných migrantů přiděluje samostatné volné pracovní místo bilingvnímu zaměstnanci, který zajišťuje komunikaci mezi vedením a podřízenými. 

Do Česka, jako do každé jiné země, je potřeba si zvyknout. Obyvatelé země mají zvláštní vztah k odpočinku, volnému času, jídlu a návštěvníkům. Respekt k tradicím a zákonům úspěšného státu je pro každého migranta klíčem ke snadné adaptaci a další seberealizaci.

Zaměstnanost v ČRBestWork4You